Az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák Tenno Fotó Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 46., adószám:11553698-2-09), mint szolgáltató (Szolgáltató) által üzemeltetett fujifilm-x.hu webáruház (Webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Tenno Foto Kft
A szolgáltató székhelye: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 46.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: tennofoto@tennofoto.hu
Cégjegyzékszáma: 09-09-005104
Adószáma: 11553698-2-09
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Telefonszámai: +36 52-555-500

Bejegyzés éve: 1997

Ügyvezető: Bánházy Ervin
Adatvédelmi nyilvántartási számai:

 • hírlevél küldése céljából kezelt  adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75784/2014
 • a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75534/2014.

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Adatkezelési szabályok

Az adatvédelmi tájékoztató az Adatvédelem menüpont alatt elolvasható.

A vásárlás menetéről

A Webáruház oldalán regisztrált felhasználók vehetik igénybe az online fotókidolgozást, vásárolni regisztráció nélkül is lehet. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.
A regisztráció online, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. Az ügyfélszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A Tenno Fotó Kft. jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Tenno Fotó Kft. jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.
A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor írásban, az ügyfélszolgálatnak küldött email útján megszüntetheti.
A regisztrált felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában a vevőszolgálat részére a hírleveleket, illetve az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált felhasználó a vevőszolgálatnak küldött emailben jelezheti, ha nem kívánja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni és a hírlevelekről le is iratkozhat.
A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.
A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Tenno Fotó Kft. termékeivel, szolgáltatásaival, akcióival kapcsolatban megkeresse a megadott elérhetőségein. Az adatkezelés a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A termékekről

Webáruházunkban kizárólag az új termékeket lehet megvásárolni. A kínált termékekről megjelenő képek a tényleges terméket ábrázolják, amennyiben ettől eltérés van, a képen az illusztráció jelenik meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója, illetve a Tenno Fotó Kft. a felelős, de az ez irányú felhasználói, vevői jelzéseket a Tenno Fotó Kft. továbbítja a gyártó felé, illetve javítja. A modellek és technikai paramétereik előzetes jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Változás joga fenntartva. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

Regisztráció

A Főoldalon található Fiókom menüpont alatt, az ott található űrlap kitöltésével, illetve vásárlás alkalmával a pénztár oldalon kerülhet sor a regisztrációra. A regisztráció azonnal érvényessé válik, a visszaigazoló e-mail tájékoztató jelleggel azonnal kiküldésre kerül. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom menüre kattintva elérhető. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben a Tenno Fotó kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze. A termék aloldalán található “Kosárba Teszem” gombra kattintva lehet feladni a megrendelést, a kosár menüpontra klikkelve megtekinthetők a kiválasztott termékek, és itt van lehetőség módosítani vagy törölni a kosár tartalmát.
Ezt követően “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva lehet eljutni a rendelést véglegesítő oldalra, ahol megadható illetve módosítható a számlázási, szállítási cím, telefonszám, fizetési és szállítási módok és lehetőség van egyéb közlemény megadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is, ekkor a szállítási cím minden esetben szerepelni fog a számlán megjegyzésként. Az adatok megadását követően a “Megrendelés elküldése” gombbal lehet a rendelést jóváhagyni.
A megrendelés elküldése után a vevő egy automatikus üzenetet kap, amely azt nyugtázza, hogy a megrendelés eljutott ügyfélszolgálatunkhoz. Amennyiben szükséges, munkatársunk rövid időn belül e-mail-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.
A megrendelést a Tenno Fotó Kft. ügyfélszolgálata e-mailben visszaigazolja, mely tartalmazza a rendelés tételeit, a megrendelő nevét és elérhetőségét, a számlázási és szállítási címet, valamint a választott szállítási módot.
A visszaigazolásra munkanapokon, a megrendelés beérkezésétől számított következő 2 munkanapon belül sor kerül.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

A vásárlástól való elállás joga

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően a vásárlástól elállni. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, formanyomtatvány kitöltésével vagy személyesen is.
A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ és 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerint.
Az ügyfél az elállási jogának gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni az árut.
Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható.
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít. A vevő elállása esetén a Tenno Fotó Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.
A Tenno Fotó Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. Elállás esetén a Tenno Fotó Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
 • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta
 • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Szállítás

A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán. A vevői igények egyeztetése a megrendelés visszaigazolásakor történik.
Módosításra legkésőbb a szállítást megelőzően 24 órával van lehetőség.
A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét az előzetesen egyeztetett időpontban, és a kiszállított termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé.
Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli. A fenti szállítási feltételek és díjak kizárólag a webáruházban történő vásárlás esetén érvényesek.

Szállítási módok

 • Személyes átvétel
  Személyes átvételre lehetőség van a pénztár oldalon meghatározott szaküzletünkben (4031 Debrecen, Kishegyesi út 46.)
 • Házhozszállítás MPL futárral
  Az MPL futárszolgálata Magyarország egész területén munkaidőben 8 és 17 óra között szállítja a csomagokat.
  A szállítás díja utánvét esetén 1990 Ft plusz 400 Ft utánvét kezelési költség, előre utalás esetén 1990 Ft.
 • Tenno futár Debrecenieknek
  Debrecenben 590 Ft-ért viszi ki munkatársunk a csomagot!

Ingyenes kiszállítás

feltételei

Szállítási költség nem kerül felszámolásra abban az esetben, ha a webshopban leadott rendelések összege eléri az 50000 Forintot.

Számlázás, fizetési módok

A számlát minden esetben a Tenno Fotó Kft. állítja ki, amely tartalmazza az esetleges szállítási költséget is.

Garancia, jótállás

Kötelező jótállás

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

<h3>Garancia</h3>
Termékeinkre garanciát vállalunk. A Szolgáltató a hazai törvényeknek megfelelően, és a gyártó, forgalmazó által biztosított garanciális feltételek szerint jár el.
Használat közbeni, garancia idő alatti meghibásodás esetén a garancia levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon tájékoztatják a teendőkről, illetve ügyfélszolgálatunkon is tájékoztatást nyújtunk.
Hibás áru kiszállítása esetén, amennyiben nem a szállítás során következett be a termék sérülése, a vevő e-mailben vagy telefonon jelezheti a problémát és a kiszállítást követő 8 napon belül juttathatja  vissza áruházunknak a hibás árut. Amint ez megérkezik, a terméket kicseréljük vagy átvesszük javításra. A javított termék vagy cseretermék újbóli szállítási díját ilyen esetben magunkra vállaljuk, a hibás árut azonban a vevőnek kell hozzánk visszajuttatnia.

Panaszkezelés, Jogérvényesítési lehetőségek

Ügyfélszolgálat

Telefonszám: +36 52 555 500, kapcsolatfelvétel email-ben >>
Debrecen, Kishegyesi út 46.
Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 9.00-17.00

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Kapcsolatok

Az oldalakon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása a Tenno Fotó Kft.-nek. A Tenno Fotó Kft.-t továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

Felelősségkorlátozás

A Webáruház oldalán keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
A Tenno Fotó Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából
 • az információtovábbítási késedelemből adódó
 • vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő
 • rendszerhibából adódó károkért.

Szerzői jogok

A Tenno Fotó Kft. weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a Tenno Fotó Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.

Érvényesség

A jelen üzletszabályzatban foglaltak – így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is – továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.
A Tenno Fotó Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot egyoldalúan módosítani és a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.